Терминологичен Речник
алъь  
алъь - ж биол. Глад ( πεῖνα, ἡ ) у човека и животните – инстинктивно периодично усещане на потребност да се приеме храна: тъщть бо сꙗ мокро  сухо  духъ, егоже требѹеть наплъненꙗ. да естьствьн суть вред  аль  жꙗдане ЙЕ Бог 182b 6 Сем. гн. мокро  сѹхо, дѹхъ, наплънень, врѣдъ, жѧдань