Терминологичен Речник
алъгме  
алъгме -ꙗ м онтол. Алкмей ( Ἀλκμαίων, ονος, ὁ ) , втора половина на VI в. пр.н.е., древногръцки философ питагореец. В „Шестоднев“ е поставен в един ред с „физическите“ философи, учещи за стихиите като начало. Вж. таллъ.