Терминологичен Речник
алкѵонъ  
алкѵонъ м зоол. Земеродно рибарче ( ἀλϰυών, -όνος, ἡ; лат. alcedo hispida ) – вид птица, която гнезди на морския бряг: алкѵонъ стъ морьскаꙗ пътца. гнѣꙁдо же с твортъ на брѣꙁѣ морьстѣмь, на самомь пѣсъцѣ аца раждаѭщ ЙЕ Шест 189c 26  ѹтшѧтъ сѧ вльнꙑ морьскꙑѩ, гда алкѵонъ насѣдтъ седмь дьн ЙЕ Шест 189d 11 sq Сем. гн. пътца, грълца, ластовца, лебедь, косъ, влъга, жльна, орьлъ, врана, сковраньць, плѣпелць, жеравъ, пѣтелнъ, морьскꙑ кѹръ, голѫбь