Терминологичен Речник
агонъ  
агонъ м геогр. Егон ( Αἰγών, ῶνος, ὁ ) – река в Етиопия, която подобно на Нис и Хрем не се влива в плавателното море. Не е ясно коя е тя и кое е съвременното ѝ название: овꙑ же вьнѣ морѣ, по немѹ же ладѩ ходѧтъ, вълваѭтъ сѧ; агонъ же  нусъ  ꙁовомꙑ хремъ ЙЕ Шест 67a 24 – b 1 Сем. гн. етопꙗ, вода, мор҄е, рѣка, нусъ, хремъ