Текстов корпус
Молитва за родилка след раждането
Заглавие на латински:.............
Жанр:Miscellanea
Автор:............
Дата на ръкописа:XVI в.
Дата на превода:
Дата на преписа:
Правопис:Среднобългарски
Име на ръкописа:РА 32
Хранилище на ръкописа:Библиотеката на Румънската академия в Букурещ
Сигнатура на ръкописа:............
Издание:..........
Страници:л. 16б
doc_iddoc_184

1. К те́бѣ бѹ ͗ съдѣ́телю въсѣ́ко тва́р,
2. сътворⸯшемѹ въсѣ̀ прохѡдьі лкѹ,
3. ͗ на сеѫ ра́бѣ бжї, ͗мⷬ҇кь,
4. да ꙁнаменаѐт сѧ мѧ твоѐско́ро
5. єд́норѡⷣнаго сна твое͗го ͗ба наше́го, і͗у ха.
6. ͗ ͗ꙁба́в грабѫ сво́ѫ сїѫ̏
7. ѿ въсѣ́коѫ неьстотьі. ͗ ѿ жтїа дїавѡлѣ.
8. ͗ рѡ́да въсѣ́кого поганствїа.
9. ͗ сътворї ѫ съсѫ́да ͗ꙁбранⸯнаⷢ҇
10. да бѫ́детⸯ т ра́бьінѣ ́ста
11. ͗ да ꙁнаменає͗т сѧ с́лоѫ тⷭ҇на кръста.
12. ѿ днешнѣго дне ͗ а[са] ͗ сщенⸯна пеа́тїѫ
13. ха твое͗го̀ ͗стннаго ба наше́го.
14. съ нⷨ҇ тебѣ̀ сла́вѫ въꙁслаⷨєꙸ.
15. ѡ͗цꙋ ͗ снꙋ ͗ стмѹ дхѹ. ннѣ ͗ прⷭ҇но