Текстов корпус
Молитва за подпечатване/ назнаменаване на младенец на осмия ден след раждането и приемане на име. Архаична версия.
Заглавие на латински:..........
Жанр:Miscellanea
Автор:..............
Дата на ръкописа:втората половина на XIV в.
Дата на превода:
Дата на преписа:
Правопис:Руски
Име на ръкописа:Соф526
Хранилище на ръкописа:Руска национална библиотека, Санкт-Петербург
Сигнатура на ръкописа:
Издание:............
Страници:............
doc_iddoc_181

1. Г бе нашь
2. тебѣ сѧ молмъ.  тебѣ сѧ мл дѣмъ.
3. да ꙁънаменатьсѧ свѣтъ лца твого
4. на рабѣ твомь семь, мр.
5.  да ꙁнаменатьсѧ крестъ дноадаго с͞на твого
6. на срдц  на помꙑшленхъ го.
7. бѣжат ѿ сутнꙑхъ всего мра мра вⸯсего
8.  всѧко лѹкаваго свѣта вражꙗ.
9. въ слѣдъ жеходт повелѣн твохъ.
10.  да же г
11. неѿверженѹ пребꙑват. мен твомѹ ст҃мѹ на немь.
12. прмѣшающесѧ во врѣмѧ потребно.
13. къ с͞тѣ твое͗ ц͞ркв.
14.   съвершама сътрашньім танам
15. ха тъвоего.
16. да по ꙁаповѣдемъ твомъ жвъ.
17.  схранвъ пеать невреженѹ.  сблюдъ рꙁѹ несквернѹ
18. ѹлѹть бл҃жньство ст҃ꙑх ꙁбранꙑх твох. въ цр҃ствтвомъ.