Старобългарски речник
ръ 
ръ м Цирей, болезнена гнойна пъпка, чир а рꙑ прлагат сѣрѫ Изч ПДЛек Нвб Срв чиръ, чирѣи ’цирей’ НГер