Старобългарски речник
хран҄ень 
хран҄ень -ꙗ ср Стража, охрана [образно] полож гі хранене ѹстомъ моꙇмъ СП 140.3 Изч СП Гр φυλακή хранене Нвб Срв хранение остар