Старобългарски речник
фараосовъ 
фараосовъ прил притеж Фараонов, който е на фараона колесніцѩ фаосовꙑ (!) ꙇ слꙑ ꙇхъ въвръже въ море СП Песен 1, Изх 15.4 ѣко вьнде конь фараосовъ съ колесніцам СП Песен 1, Изх 15.19 Изч СП Гр [τοῦ] Ζαραώ Нвб Ø