Старобългарски речник
ѹкрѣплꙗт сѧ 
ѹкрѣплꙗт сѧ -ѹкрѣплꙗѭ сѧ -ѹкрѣплꙗш сѧ несв ѹкрѣплꙗт сѧ крѣпостьѭ своѭ ἐν ἰσχύι Утвърждавам се със силата си ѣко не ѹкрѣплѣетъ сѩ сленъ мѫжь крѣпостіѭ своеѭ СП Песен 6, 1 Цар 2.9 Изч СП ѹкрѣплѣт сѧ Нвб укрепя се св ОА ВА НГер БТР АР ДА