Старобългарски речник
сѫгласъ 
сѫгласъ м Съзвучие гі вꙁьвахъ къ тебѣ і поі сѫглась СП 31b 27 Изч СП сѫглась Нвб Срв съгласие