Старобългарски речник
сѣра 
сѣра -ꙑ ж Сяра а рꙑ прлагат сѣрѫ Изч ПДЛек Нвб сяра ОА ВА АК МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА