Старобългарски речник
съобраꙁоват сѧ 
съобраꙁоват сѧ -съобраꙁѹѭ сѧ -съобраꙁѹш сѧ несв Съобразявам се; приспособявам се ꙇ не съобраꙁꙋѭше сѧ вѣкꙋ семꙋ. нъ прѣобраꙁꙋте сꙋ въ обновлене мсл ваше. скꙋшаѭще ьто естъ волѣ бжѣ. благаа  ꙋгожденаа. ꙇ съвръшенаа СЕ 15v 22 Изч СЕ Гр συσχηματίζομαι Нвб съобразовам се остар ВА съобразявам се ОА Бот ЕтМл БТР АР ДА