Старобългарски речник
съмотрлвъ 
съмотрлвъ -ꙑ прил Видим, явен, който става пред очите на всички хе бже нашъ [...] таѩ беꙁдънѫ моръскѫѭ. ꙁволе прѩт. съмотрлвое кръщене. молм т сѧ СЕ 9v 11—12 Изч СЕ Вж. при [съмо]трьлвъ Нвб