Старобългарски речник
стѹденца 
стѹденца ж Втрисане, студени тръпки при настинка, треска егда бѫдетъ стѹденца. то ꙁлъь медвѣждѫ. ті лоі. т корꙑ церовꙑ жегъше Изч ПДЛек Нвб Срв студенѝло ’мраз, студ’ РРОДД