Старобългарски речник
стрѹна 
стрѹна -ꙑ ж Струна, натегната нишка, която издава звук при музикалните инструменти хвалте ꙇ въ стрѹнахъ ꙇ оръганѣ СП 150.4 Изч СП Гр χορδή Нвб струна ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР