Старобългарски речник
славомръ 
славомръ м ЛИ Славомир — име, познато от надпис аꙁъ попъ сълавомръ Altbgl, 55 Изч Altbgl сълавомръ Нвб Славомир ЛИ СтИл,РЛФИ