Старобългарски речник
прѣсмꙑкат сѧ 
прѣсмꙑкат сѧ -прѣсмꙑкаѭ сѧ -прѣсмꙑкаш сѧ св сег деят същ прѣсмꙑкаѭще сѧ м мн σύρω Влечуги, пълзящи животни ꙁѫбꙑ ꙁвѣреꙇ посълѭ на нѩ. съ ѣростіѭ прѣсмꙑкаѭштꙇм сѩ по ꙁемлі СП Песен 2, Втор 32.24 Изч СП Нвб Срв пресмикающи ВА пресмичам се ’примъквам се’ РРОДД