Старобългарски речник
прѣкрасьнѣ 
прѣкрасьнѣ нареч Прекрасно, красиво, чудесно ꙇ в’се авленѣ. ꙇ невдмѣ. ꙇ прѣкрасънѣ. ꙇ свѣтълѣ ꙇсплънѣѭща. вшънѧѩ ꙋм. беꙁмⷧъвъномь манемь. гласомь беꙁмѣръномь. словословествѧ(щ)е тѧ ба глемъ СЕ 12v 18 Изч СЕ прѣкрасънѣ Нвб Срв прекрасно ОА ВА Бот НТ НГер ЕтМл АР