Старобългарски речник
прѣждеомраенъ 
прѣждеомраенъ -ꙑ прич прил същ прѣждеомраенаꙗ ср мн Нещата, покрити с мрак, грешните неща, пороците же прѣстмь твомь пршествемь, ѡсвѣтвъ прѣждеомраенаа [!] молмъ т сѧ СЕ 10r 20—21 Изч СЕ Нвб Срв омрачен