Старобългарски речник
прѣвъꙁност 
прѣвъꙁност -прѣвъꙁношѫ -прѣвъꙁносш несв Възвеличавам, възхвалявам, превъзнасям  хвалмъ ꙇ прѣвъꙁ(но)смъ въ вѣкꙑ СП Песен 10, Дан 3.52 Срв.3.53, 3.54, 3.55, 3.56 (г)ѣ поꙇте ꙇ прѣвьꙁносте его въ вѣкꙑ вьсѩ СП Песен 11, Дан 3.57 Срв.Дан 3.59, 3.61, 3.63, 3.67, 3.69, 3.83, 3.87 Изч СП Гр ὑπερυψόω прѣвьꙁност Нвб превъзнося остар ОА ВА