Старобългарски речник
прѣбожьствьнъ 
прѣбожьствьнъ -ꙑ прил Пребожествен, в най–висша степен божествен троце едносѫщьн[...] прѣбжствьнаа. (ꙇ) [...] блгословенаа. крест[...]скаа бгомѫдрѣ. п[...] ꙇ направ н СЕ 12v 7 Изч СЕ Нвб пребожествен остар ВА Срв божествен