Старобългарски речник
пват 
пват -пваѭ -пваш несв Отпивам, пия по малко можета л пт ашѫ. ѭже аꙁъ пваѭ ВП Мк 10.38 Изч ВП Гр πίνω Нвб пивам диал ОА ВА ЕтБАН ДА пиввам ОА Срв пия