Старобългарски речник
параскева 
параскева -ꙑ ж ЛИ [Неясно значение] ... щ (ьт)ен па(рас)кевꙑ пѧ... ВП 124.2 Изч ВП Нвб Параскева ЛИ СтИл,РЛФИ