Старобългарски речник
огѫстѣт 
огѫстѣт -огѫстѣѭ -огѫстѣш св За течност — сгъстя се, стана плътен ѡгѫстѣшѩ ѣко стѣна водꙑ. огѫстѣшѩ ꙇ влънꙑ по срѣдѣ морѣ СП Песен 1, Изх 15.8 Изч СП Гр πήγνυμαι ѡгѫстѣт Нвб Срв [с]гъстя