Старобългарски речник
обърнъ 
обърнъ м Обрин, вид билка [?] обърнъ на враъбѫ трѫдов. ісѹшъше і въ внѣ въꙁваръше іспт ПДЛек Изч ПДЛек Нвб Ø