Старобългарски речник
облаат сѧ 
облаат сѧ -облааѭ сѧ -облааш сѧ несв Обличам се, загръщам се с нещо ѡблааѩ сѧ свѣтомь. ѣко  рꙁоѭ. прꙁьр на нꙑ влко. мол СЕ 6r 3 Изч СЕ ѡблаат сѧ Нвб облачам [се] диал ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл ЕтБАН РБЕ ДА