Старобългарски речник
нꙁълагамъ 
нꙁълагамъ -ꙑ прич прил Повалян, събарян; побеждаван гонм нъ неоставлѣем. нꙁълагаем нъ непогбаѭще СЕ 17r 8—9 Изч СЕ Гр καταβάλλομαι нꙁълагаемъ Нвб Срв низлагам остар ВА низложа остар низложен остар ОА ВА