Старобългарски речник
непротлаенъ 
непротлаенъ -ꙑ прич прил същ непротлаенаꙗ ж ед σχοῖνος Теснина, тясна пътечка стьѕѫ моѭ ꙇ непротлаенѫѭ моѭ тъ (!) ес ꙇслѣдовалъ СП 138.3 Изч СП Нвб Срв незатлачен