Старобългарски речник
немѫдръ 
немѫдръ -ꙑ прил Немъдър, лишен от разум, неразумен блюдѣ(т) (е ѹбо, опасно како) ходте, не (ꙗко немѹдр. нъ ꙗко) прѣмѫд(р. скѹпѹще врѣмѧ) ѣко ден (ꙁл сѹть) СЕ 18r 16 с люде бѹꙇ немѫдрі. не самъ л сь оць твоꙇ сътѩжа тѩ СП Песен 2, Втор 32.6 Изч СЕ СП Гр ἄσοφος οὐχὶ σοφός немѹдръ Нвб немъдър остар ВА