Старобългарски речник
неꙁмѣрьнъ 
неꙁмѣрьнъ -ꙑ прил Неизмерим, безкраен страшенъ  двенъ. ꙇ велкъ. прѣславенъ же. ꙇ стненъ ес бже [...] бещслънаа же  неꙁмѣрънаа млость благост твоеѩ СЕ 8r 23 Изч СЕ неꙁмѣрънъ Нвб неизмерен ОА ВА АР РБЕ ДА Срв неизмерим ’огромен, грамаден’ ЕтМл БТР