Старобългарски речник
насꙑпат 
насꙑпат -насꙑпаѭ -насꙑпаш несв Посипвам, сипвам по повърхността, поръсвам егда дꙙснꙑ гнꙑѭт. то ꙙбръно коренъе сътеръ насꙑпаі Изч ПДЛек Нвб насипя, насипвам ОА ВА АК НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА