Старобългарски речник
напастьнъ 
напастьнъ -ꙑ прил същ напастьн м мн Попадналите в изкушение; тези, които са изкушени да млоствъ бѫдетъ  вѣренъ. стⷡ҇тель ѣкоже къ бꙋ оцѣстт грѣх людемъ, ꙇмьже пострада самъ, можетъ скꙋшенъ бвъ напастьнмъ помощ СЕ 27v 6 Изч СЕ Нвб Срв напаст ж ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА