Старобългарски речник
мосѣскъ 
мосѣскъ -ꙑ прил ЛИ Мойсеев, който се отнася до пророк Мойсей же ꙇлѣ скоꙁѣ ръмъное море [...]мь мосѣскмь. ꙇ [...]омь огньнмь прове[...] (мо)лмъ т СЕ 10r 1 Изч СЕ Нвб Срв Мойсеев ОА СтИл,РЛФИ Мойсейов Бот