Старобългарски речник
момлъ 
момлъ м ЛИ Момчил — име, познато от надпис а[ꙁъ] мѡмлъ но[къ] [п]сахъ въ м[ѣсѧца] а҃. і҃ днъ Altbgl, 53 Изч Altbgl мѡмлъ Нвб Момчил ЛИ Момчилов ФИ СтИл,РЛФИ