Старобългарски речник
моꙁгъ 
моꙁгъ м Мозък онъ же р[е]е дѫ въ ловѣкѫ моꙁга сръцатъ Altbgl, 113  тѣмъ моꙁгъ сръеш Altbgl, 115 рее емѹ нежтъ аꙁъ ідѫ въ лв[ѫ] главѫ моꙁга смръцатъ Altbgl, 123 Изч Altbgl Нвб мозък ОА ВА НТ НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА