Старобългарски речник
млѣь 
млѣь -ꙗ ср ꙁмьно млѣь Змийско мляко, лековито многогодишно тревисто растение; Chelidonium magus егда песъ бѣсенъ ѹѣстъ л влъкъ. ꙁмінаго млѣъѣ корене Изч ПДЛек Нвб змийско млѣко НГер