Старобългарски речник
медвѣдца 
медвѣдца ж Мечка ловѣкъ естъ вꙙжѫ ꙁвѣръ медвѣдъ  медвѣдцѫ Изч ПДМол Нвб медведица диал ДА