Старобългарски речник
матерьскъ 
матерьскъ -ꙑ прил Матерен, родилен, свързан с раждане беꙁь хотѣнѣ пльть(скаго беꙁь стьл)ѣнѣ же родла ес.  беꙁ болѣꙁьн м(атерьскѧ ТФ 8а 8 Изч ТФ Гр μητεικός Нвб матерски ВА Срв матерен ОА Дюв ЕтМл БТР АР РБЕ матерински ОА ЕтБАН РБЕ