Старобългарски речник
мадꙗмьскъ 
мадꙗмьскъ -ꙑ прил ЛИ Мадиамски, който се отнася до мадиамците села етопьскаа ѹбоѩтъ сѩ. ꙇ кръв (!) ꙁемлѩ мадѣмьскꙑ СП Песен 3, Ав 3.7 Изч СП Гр [τοῦ] Μαδιάμ мадѣмьскъ