Старобългарски речник
сътьрѣт 
сътьрѣт -сътьрѫ -сътьреш св Стрия, с триене направя нещо на дребни частици а егда вно теетъ. то ꙁодъ істеръше. т і сѣт съ лоемъ. съмѣшъше. т сътрат Изч ПДЛек Нвб Срв стрия ОА ВА ЕтБАН БТР РБЕ