Старобългарски речник
гъла 
гъла -ꙑ ж Игла ловѣкъ естъ вꙙжѫ ꙁвѣръ медвѣдъ  медвѣдцѫ... гълѫ  нщѭ. тꙙжестѭ  оловомь Изч ПДМол Нвб игла ОА ВА НГер ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ