Старобългарски речник
ꙁодъ 
ꙁодъ м Бяла пръст а егда вно теетъ. то ꙁодъ істеръше. т і сѣт. съ лоемъ. съмѣшъше т сътрат Изч ПДЛек Нвб Срв зодчия ’строител’ зодчество ’строителство’ зодчески ’строителен’ ОА ВА РБЕ РРОДД