Старобългарски речник
жтьсьнъ 
жтьсьнъ -ꙑ прил Житейски, който е свързан с човешкия живот  лꙋтѣ ѣко ꙋранв. дшѫ аꙁьвень бль.  с[!]лежю нагь. на жтеснѣ(мь) пѫт ТФ 8б 19 Изч ТФ Гр τοῦ βίου жтеснъ Нвб Срв житейски ОА ВА Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ