Старобългарски речник
едомьскъ 
едомьскъ прил ЛИ Едомски, който се отнася до Едом [или Исав, брат на Яков — Бит 25.25; 36.6—9] и до потомците му тогда потъшташѩ владꙑкꙑ едомьскꙑ. ꙇ кънѩꙁі моѣвтьсті СП Песен 1, Изх 15.15 Изч СП Гр τοῦ ’Εδωμ Нвб едомски ВА едемски ВА РРОДД