Старобългарски речник
ведро 
ведро ср Засуха, суша, бездъждие да ꙁбавш г люд своѩ. ѡтъ глада трѫса. потопа (огнѣ). града огнѣ. ведра бран осопънꙑѩ. ꙇ в’сѣкоѩ напаст СЕ 8v 19 Изч СЕ Нвб ведро ’ясно, хубаво време, ведрина’ диал ВА НГер МлБТР ЕтМл РРОДД ДА