Старобългарски речник
бравъ 
бравъ м Брав, овен, вид домашно животно г се... тъ ꙁнамена  ѹста влъѣ.  двхъ песъ. да не вълаꙁꙙтъ въ кошарѫ. н скаꙁꙙтъ брава. раба твоего сего Изч ПДМол Нвб брав диал ОА ВА НГер РБЕ ДА брава ж диал ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР РБЕ ДА