Старобългарски речник
благовѣрьно 
благовѣрьно нареч Благоверно, според християнския морал, набожно да отвръжемъ сѧ неестѣ. с плътънꙑхъ похоте. цѣломѫдръно.  благовѣръно жвемъ. въ нꙑнѣшьнмь вѣцѣ. аѭще блаженнаго ꙋпъванѣ.  просвѣщенѣ славꙑ. велкааго ба  спа нашего с ха СЕ 24r 8 СЕ благовѣръно Вж. при благовѣрьнѣ Нвб