Старобългарски речник
анагностъ 
анагностъ м Четец в църква; в случая може би прозвището на св. Киприян, епископ на Картаген, умр. мъченически в 258 г. по време на гоненията на имп. Гал и Волусиан; един от големите западни писатели. Пр. на 31 август купрѣнь анагностъ Altbgl, 192 Изч Altbgl Нвб анагност църк НГер МлБТР ЕтМл РРОДД Анагности м ЛИ Анагностов ФИ СтИл,РЛФИ