Старобългарски речник
агньь 
агньь прил Агнешки, който е от агне масло краве ꙇ млѣко овье. съ тѹкомь агньемь ꙇ овьнемь. сновъ юнеь ꙇ коꙁель. съ тѹкомь пьшеньномь.  кровь гроꙁдовѫ пѣахѫ вно СП Песен 2, Втор 32.14 Изч СП Гр [τῶν] ἀρνῶν Нвб Срв агнешки ВА АК Бот НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА